Історія кафедр

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №1

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №2

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ННІ ПО

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3

КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ, ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ХВОРОБАМИ

КАФЕДРА КЛІНІКО- ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЕТИКИ І ДЕОНТОЛОГІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ З ФІЗИКОЮ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ ДІАГНОСТИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

КАФЕДРА НЕВІДКЛАДНОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ, ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЙ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ З ТОПОГРАФІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ, ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА НЕЙРОХІРУРГІЇ

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ З СЕКЦІЙНИМ КУРСОМ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ ННІ ПО

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ №2

КАФЕДРА ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФТИЗІАТРІЇ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я З МЕДИЧНОЮ СТАТИСТИКОЮ

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ННІ ПО

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ННІ ПО

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ З ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЮ ХІРУРГІЄЮ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ЛІКІВ

КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ

КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ННІ ПО

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАФЕДРА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ННІ ПО

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ № 1 З УРОЛОГІЄЮ ТА МАЛОІНВАЗИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л. Я. КОВАЛЬЧУКА

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №2

КАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ