Історія кафедрКАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ З СЕКЦІЙНИМ КУРСОМ ТА СУДОВОЮ МЕДИЦИНОЮ
КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇКАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГКАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №1КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФТИЗІАТРІЇКАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2КАФЕДРА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ З КУРСОМ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ З ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЄЮКАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ, ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ХВОРОБАМИКАФЕДРА КЛІНІКО- ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИКАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ З ФІЗИКОЮКАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇКАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇКАФЕДРА ПОЛІКЛІНІЧНОЇ СПРАВИ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮКАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВАКАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНКАФЕДРА ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇННІ МЕДСЕСТРИНСТВА, КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ